W obliczu rosnącej świadomości ekologicznej, poszukiwanie zrównoważonych i ekologicznych rozwiązań energetycznych stało się kluczowym wyzwaniem dla współczesnych społeczeństw. Spośród wielu gałęzi odnawialnych źródeł energii, energia pozyskiwana ze słońca wyróżnia się jako jedna z przodujących. Uosabia ona nie tylko ducha zielonej innowacji, ale także pokazuje, jak nowoczesna inżynieria może współgrać z darami natury.

Podstawową i niezaprzeczalną zaletą energii pozyskiwanej bezpośrednio ze słońca jest jej dostępność i obfitość. Jest to forma energii, którą można pozyskiwać zmniejszając zależność od tradycyjnych paliw kopalnych.  Na terenie Polski dociera do nas średnio 1000kWh/m2/rok darmowej energii. Obecnie, ogólnodostępne technologie, pozwalają nam przekształcić jedynie do około dwudziestu kilka procent tej wartości w prąd. Dlatego tak ważne jest dążenie do jak najefektywniejszych rozwiązań w tej dziedzinie.

Zalety naziemnych systemów fotowoltaicznych

Dążąc do maksymalnego wykorzystania potencjału modułów fotowoltaicznych należy zapewnić im optymalne warunki pracy. Składają się na nie optymalne usytuowanie względem stron świata, właściwy kąt padania promieni słonecznych, zapewnienie odpowiedniego odprowadzania ciepła z paneli, czystość powierzchni modułów fotowoltaicznych jak również stan techniczny całej instalacji PV.

Powszechnie panujący trend montażu instalacji PV na budynkach niesie ze sobą wiele ograniczeń wynikających charakterystyki i formy samych budynków, a zalety okupione są mniejszą wydajnością instalacji. Często zdarza się, że budynek nie jest optymalnie ustawiony względem stron świata a kąt nachylenia połaci dachowej nie pokrywa się z optimum do produkcji energii z modułów, lub po prostu brakuje na niej miejsca.

Kolejnym problemem związanym z instalowaniem paneli fotowoltaicznych na budynkach jest temperatura, która latem na dachu może dochodzić do 80°C a przestrzeń kilku a nawet kilkunastu cm pod panelami może okazać się niewystarczająca by wydajnie odprowadzać z nich ciepło.

Zaznaczyć trzeba, iż montaż instalacji na budynku wiąże się z ingerencją w konstrukcje i pokrycie dachu. Do wykonania takiej instalacji wymagane są profesjonalne ekipy montażowe, aby przeprowadzone prace były bezpieczne zarówno dla budynku i użytkowników jak i dla wykonawcy, co również ma przełożenie na koszty.

Trudności sprawia utrzymanie modułów w czystości i kontrola instalacji na dachu. Do wszelkich prac w większości przypadków należy wzywać specjalistów.

Zwrócić również należy uwagę na fakt, iż budynek z instalacją PV na dachu stwarza pewne problemy związane z ochroną PPOŻ i bezpieczeństwem przeciwporażeniowym.

Tutaj można przejść do zalet niezależnych konstrukcji gruntowych pod panele fotowoltaiczne.

Łatwość instalacji: W przeciwieństwie do paneli dachowych, systemy naziemne nie wymagają żadnych strukturalnych modyfikacji budynków. Mogą być instalowane wszędzie tam, gdzie jest wystarczająco miejsca i światła słonecznego.

Optymalna orientacja: Mogą być zorientowane i nachylone tak, aby zapewnić maksymalne nasłonecznienie, co gwarantuje optymalną produkcję energii przez cały dzień.

Temperatura pracy: Zagwarantowanie swobodnego przepływu powietrza pozwala panelom pracować z maksymalną możliwą wydajnością.

Dostępność: Konserwacja i czyszczenie są prostsze, dzięki łatwemu dostępowi do paneli.

Ograniczenie zagrożeń: przeniesienie instalacji PV poza budynek ogranicza do minimum ryzyka związane z awariami systemu.

Rozszerzalność: W miarę wzrostu potrzeb łatwiej jest rozszerzyć system naziemny, dodając więcej paneli.

“Naziemne systemy fotowoltaiczne to nie tylko symbol zielonej energii, ale także świadectwo tego, jak ludzka pomysłowość może harmonizować z naturą.”

Przejście na energię słoneczną

Przejście na energię słoneczną, a w szczególności na naziemne systemy fotowoltaiczne, to mądra decyzja, która przynosi korzyści zarówno środowiskowe, jak i ekonomiczne. Oto kilka kroków do rozważenia:

Ocena i planowanie: Ocen przestrzeń, dostępność światła słonecznego i lokalne przepisy. Skorzystaj z porad specjalistów, którzy mogą dostarczyć informacji na temat potencjalnych korzyści energetycznych i oszczędności.
Instalacja: Wybierz renomowaną firmę do instalacji. Upewnij się, że przestrzegają standardów bezpieczeństwa i oferują gwarancje.
Konserwacja: Regularna konserwacja zapewnia długowieczność i wydajność systemu. Ważne jest, aby mieć rutynę czyszczenia i inspekcji.
Monitorowanie i optymalizacja: Nowoczesne systemy są wyposażone w oprogramowanie monitorujące, które umożliwia śledzenie produkcji i zużycia energii.

Wpływ społeczny i środowiskowy

Efekt domina przyjęcia energii słonecznej przekracza indywidualne korzyści. Społeczności mogą zjednoczyć się, tworząc wspólne farmy słoneczne, przyczyniając się tym samym do regionalnej niezależności energetycznej i redukcji śladu węglowego.

Ponadto wpływ na środowisko jest głęboki. Redukcja emisji gazów cieplarnianych to krok w kierunku złagodzenia zmian klimatu. Wzajemne relacje między ludźmi a środowiskiem są wzmacniane z każdym zainstalowanym panelem słonecznym.