Górnictwo

Oferujemy usługi dla przemysłu górniczego, polegające na wykonywaniu torkretów izolacyjnych, a także na wzmacnianiu obudów łukowych w chodnikach kopalnianych, poprzez stworzenie dodatkowej obudowy o charakterze powłokowym.

Proponujemy zamiast tradycyjnej przebudowy odcinków wyrobisk – wykonanie warstwy wzmacniającej metodą natryskową, która skompensuje efekt utraty nośności obudowy łukowej w wyniku korozji. Odbywa się to poprzez natrysk na ociosy oraz strop środków o odpowiedniej wytrzymałości na ściskanie.

Prace prowadzone są na podstawie projektu, który wykonujemy w oparciu o specjalistyczny program do obliczenia nośności powstającej obudowy powłokowej.

Niezmiernie istotny jest aspekt ekonomiczny takiego rozwiązania – jest ono zdecydowanie tańsze od kosztów tradycyjnej przebudowy oraz pozwala na postęp robót sięgający do 5 metrów bieżących wykonanej obudowy wyrobiska na zmianę. Na wykonywane prace udzielana zostaje min. 1 roczna gwarancja.

W celu obejrzenia robót wykonywanych w powyższej technologii, proponujemy – po uprzednim uzgodnieniu – wyjazd na kopalnie na których znalazło zastosowanie powyższe rozwiązanie.

W skład oferowanych przez naszą firmę robót górniczych poza wykonywaniem torkretów wchodzą również  prace związane z wykonywaniem transportów spalinowymi kolejkami podwieszanymi, w skład których wchodzi również montaż, konserwacja i naprawa tras transportu. Wykonujemy również prace górnicze związane z likwidacją chodników przyścianowych z wykorzystaniem środków chemicznych podawanych specjalistycznymi pompami.

Do wykonywania powyższych prac dysponujemy sprzętem dopuszczonym do prac pod ziemią. W skład tego sprzętu wchodzą torkretnice oraz pompy do tłoczenia pian chemicznych. Prace wykonywane są przez doświadczoną załogę górniczą i nadzorowane są przez kadrę w skład której wchodzą osoby kierownictwa, dozoru wyższego i oddziałowego.