Beton natryskowy – torkret

PRInż CIESZYN - Torkret 1

Realizujemy kompleksowe naprawy wszelkich konstrukcji betonowych i żelbetowych obiektów przemysłowych takich jak zbiorniki i silosy na materiały sypkie, konstrukcje żelbetowe i szkieletowe, kominy, osadniki, tunele, mosty, elementy nośne hal produkcyjnych, górniczych wież wyciągowych – ulegających degradacji przez wieloletnią eksploatację w agresywnym środowisku.

W wyniku tych zjawisk w wielu przypadkach następuje przedwczesne uszkodzenie warstwy betonu stanowiącej otulinę dla stali zbrojeniowej powodując intensywny proces korozji, a tym samym sukcesywne obniżenie wytrzymałości konstrukcji żelbetowej, co w konsekwencji doprowadzić może do katastrofy budowlanej obiektu. W trakcie tych niekorzystnych procesów korozyjnych zarówno stali zbrojeniowej jak i betonu powstają znaczące ubytki wgłębne konstrukcji żelbetowej w postaci szerokich szczelin i bruzd, często są to otwory na wylot.

W celu dokonania napraw powstałych uszkodzeń, a także przywrócenia wytrzymałości konstrukcyjnej obiektu, nasza firma stosuje opatentowaną metodę z użyciem technologii betonu natryskowego eliminując powstałe uszkodzenia; przez zastosowanie warstwy wzmacniająco – ochronnej uzyskuje się nawet wyższą niż pierwotnie – wytrzymałość konstrukcyjną remontowanego obiektu.

PRInż CIESZYN - Antykorozja Żelbet Torkret

Uzyskuje się nową powierzchnię betonową monolitycznie związaną z podłożem i zapewniającą dalszą wieloletnią eksploatację obiektu przez co najmniej 20 lat.

Sposób ten jest przedmiotem zastrzeżenia patentowego pod nr 203305.

Zastosowany w tej technologii beton natryskowy posiada wysokie parametry techniczne:

 • klasa betonu powyżej S – 25
 • wodoszczelność W – 16
 • stopień mrozoodporności F – 200
 • wytrzymałość na ściskanie – 38 MPa
 • przyczepność do podłoża powyżej 2 MPa
 • brak skurczów przez zastosowanie włókien polipropylenowych
 • stały współczynnik wodno – cementowy w/c

Istotą uzyskania bardzo dobrych i trwałych efektów naprawy jest ścisłe przestrzeganie rygoru technologicznego oraz użycie specjalnie przygotowanej, konfekcjonowanej mieszanki betonowej o określonej recepturze z aprobatą ITS nr NK – 21/LRlOO.

Przez zastosowanie ww. technologii, otrzymujemy beton jednorodny ze stałym składem przewidzianym recepturą, dotyczy to zwłaszcza lotnych substancji, dodatków i plastyfikatorów, przygotowując masę betonową w agregacie z dodatkiem wody zarobowej w ilości pozwalającej na natrysk betonu w postaci półsuchej pod ciśnieniem 6-8 atm na uprzednio przygotowane podłoże. Nasza technologia pozwala na wykonanie powłok ogniochronnych i trudnościeralnych na bazie kruszyw bazaltowych z użyciem cementów specjalnych.

Kolejnym ważnym czynnikiem mającym duże znaczenie w uzyskaniu końcowego efektu jest posiadanie i właściwe użycie specjalistycznego sprzętu w procesie technologicznym oraz zastosowanie odpowiednich rusztowań do prac na dużych wysokościach, z których można starannie wykonywać bardzo istotne prace przygotowawcze na każdym fragmencie naprawianej powierzchni konstrukcji.

Dysponujemy zarówno specjalistycznym sprzętem jak i niezbędnymi materiałami do wykonania remontu tego typu obiektów. Posiadając wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynieryjno – techniczną oraz wyspecjalizowanych pracowników, zrealizowaliśmy szereg remontów kapitalnych obiektów przemysłowych gwarantując dalsze wieloletnie ich użytkowanie.

Stosowana przez nas technologia napraw konstrukcji żelbetowych, betonem natryskowym spełnia wszelkie wymogi techniczno-technologiczne, w tym aktualnie obowiązujące normy w budownictwie przemysłowym, a także charakteryzuje się znacznie niższymi kosztami w porównaniu z alternatywnymi metodami z użyciem drogich materiałów importowanych, których zastosowanie ogranicza się jedynie do napraw miejscowych uszkodzeń konstrukcji żelbetowej stanowiąc krótkotrwałe, doraźne zabiegi.

Na bieżąco współpracujemy ze specjalistami z ośrodków naukowo – badawczych takich jak:

 • Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Politechnika Krakowska
 • Politechnika Opolska
 • Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
 • Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie

co pozwala na opracowanie ekspertyz technicznych i projektów wykonawczych naprawianych obiektów zapewniając Inwestorowi kompleksowość naszych usług.