Projekt w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

CEL FINANSOWANIA: Uzyskanie finansowania na cele związane z działalnością finansowaną kapitałem obrotowym średniego przedsiębiorcy, znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.

PLANOWANE EFEKTY: Niezaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej w okresie sierpień-październik 2020. Wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek pierwszej fali pandemii COVID-19, mają przynieść także efekt w postaci utrzymania działalności średniego przedsiębiorcy w następnych miesiącach.

Spółka uzyskała dofinansowanie projektu „Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych ”PRInż – Cieszyn” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Cel projektu i planowane efekty: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa

Wkład Funduszy Europejskich: 100%.